Bloementeelt in het Westland

Het Westland staat van oudsher bekend als streek van de groente- en fruitteelt. Toch is tegenwoordig ongeveer 2/3 van het areaal gevuld met sierteeltproducten. Deze expositie toont de ontwikkeling van de sierteelt in het Westland, vanaf 1880 tot aan nu.
De sierteelt begon in het Westland van enige betekenis te worden in de jaren 20 van de vorige eeuw. In 1923 werd de eerste bloemenveiling in Poeldijk gesticht. Daarna verhuisde de veiling naar Honselersdijk, waar het gebouw al snel te klein werd. In 1931 kwam er een groot nieuw veilinggebouw voor bloemen. Maar ook in Poeldijk ontstond – weer – een bloemenveiling, die in 1970 werd opgeheven. Door de wereldcrisis in de jaren 30 kwam de overheid met teeltvergunningen, die de teelt beperkten. De Tweede Wereldoorlog gaf een nieuwe terugslag omdat het verbouwen van voedsel prioriteit kreeg. De echte groei kwam vanaf 1967 toen de teeltvergunningen werden afgeschaft. De opbrengst van bloemen was over het algemeen hoger dan van groente en fruit. In de jaren 70 gingen steeds meer tuinders over op het telen van bloemen en potplanten en tegenwoordig zijn het de belangrijkste teelten in het Westland.