Cursus: Volken, Vorsten en Religies: over de rol van religie en macht op de geschiedenis.

Dit najaar wordt er een interessante cursus gegeven in de Hofboerderij. Kunsthistorica Tieleke Huybers heeft een boeiende selectie gemaakt van veel beelden en verhalen rondom het thema “Volken, Vorsten en Religies”. In deze cursus komen wat minder bekende, maar wel heel oude cultuurgebieden in het Midden-Oosten en Afrika aan bod. Ook toen was het al onrustig: tegenstrijdige belangen op het gebied van politiek, religie, geografie en economie leidden telkens weer tot contacten met andere landen. Soms met vredelievende of religieuze motieven, vaak ook om economische redenen of de wens tot overheersen. Deze contacten deden politieke grenzen verdwijnen en leidden tot uitwisseling van gedachtengoed en artistieke opvattingen over veel grotere gebieden.

De volgende landen en onderwerpen aan bod:
Israël: bakermat van het jodendom èn het christendom.
Armenië en Georgië: hier ontstonden de eerste christengemeenten. Eerder nog dan in Rome.
Koptisch Egypte: na de mosliminvallen ontstond er in de woestijn een bijzondere vorm van het christendom.
Jemen: was hier ten tijde van koning Salomo het rijk van de legendarische koningin van Sheba?
Ethiopië: of woonde ze hier, aan de overkant van de Rode Zee? En waarom waren de keizers van Ethiopië tot en met Haile Selassi van mening dat ze afstamden van koning Salomo? Deze en vele andere vragen komen aan bod.

De cursus wordt gegeven op vijf dinsdagen van 8 november tot en met 6 december. Steeds van 14.00 tot 16.00 uur, inclusief een pauze. De kosten zijn € 60,- inclusief koffie of thee. Het is ook mogelijk per bijeenkomst à € 12,50 in te tekenen. Er is plaats voor maximaal 25 deelnemers. Aanmelden kan door een mail te sturen via onderstaande knop.

De Hofboerderij ligt aan de Hoflaan 1 te Wateringen en is goed toegankelijk voor minder validen.

Aanmelden