Expositie ‘Groene Impact' in de Hofboerderij

Ontdek de krachtige boodschap achter de expositie “Groene Impact”, gepresenteerd door Inge van Mill en Marianne van Berkel, in de idyllische omgeving van de Wateringse Hofboerderij in de maand juni. De expositie werpt een fascinerende blik op de gevolgen van verstening in het Westland, waarbij het verhaal wordt verteld van een regio die geconfronteerd wordt met de uitdagingen van een steeds veranderend klimaat.

Bewustzijn vergroten
Het veranderende klimaat in Nederland brengt steeds extremere weersomstandigheden met zich mee. De gevolgen van deze verstedelijking zijn echter niet te onderschatten, met hittestress en wateroverlast als enkele van de nadelige effecten. Deze expositie, gesteund door gemeentelijke initiatieven zoals de tegelwipacties, heeft tot doel het bewustzijn te vergroten over de impact van verstening en mensen aan te moedigen om hun tuinen te vergroenen door stenen te vervangen door bloemen en planten.

Inge van Mill
Inge van Mill, een gepassioneerde fotograaf en documentair filmmaker, heeft haar lens gericht op de maatschappelijke kwesties die spelen in onze samenleving. Haar foto’s vormen een krachtig statement en nodigen uit tot reflectie over de impact van verstening op onze leefomgeving.

Marianne van Berkel
Marianne van Berkel, een getalenteerde keramist uit Poeldijk, presenteert haar intrigerende borstbeelden gemaakt van zwarte klei. Haar kunstwerken symboliseren het mysterie en de verbondenheid met de aarde, en roepen vragen op over de emoties en gevoelens die ze uitbeelden.

Openingstijden
De expositie is vrij toegankelijk op elke zaterdag- en zondagmiddag gedurende de hele maand juni, van 13.30 tot 16.30 uur. De Hofboerderij ligt aan de Hoflaan 1 te Wateringen.

Meer informatie