Vaartochten over de Lee

In het kader van de expositie ‘Transport over het Leewater’ zijn er drie zaterdagen gepland waarop belangstellenden kunnen deelnemen aan een vaartocht vanaf De Timmerwerf naar aan de ene kant van het dorp Westerlee en naar de andere kant de jachthaven van De Lier. Schipper Siem van der Meer verzorgt de vaartochten met zijn eigen westlander.

De tocht voert langs de plekken waar in het verleden veel Lierse bedrijven en tuinderijen waren gelegen, die voor de aan- en afvoer van materialen en producten afhankelijk waren van de schuiten en hun schippers, die al dat vervoer voor hun rekening namen. Tijdens de vaartochten wordt overal verteld welke bedrijven zich daar vroeger bevonden en er zijn fotoboeken beschikbaar met prachtige afbeeldingen uit een voorbij verleden.

Op de zaterdagen 13 mei, 3 en 24 juni vertrekt de boot steeds om 10.30 en 13.30 uur. Belangstellenden voor een van de tochten kunnen zich aanmelden. De kosten voor deelname zijn € 5,- en kinderen (met een begeleider) zijn gratis. Het kaartje voor de boot geeft tevens toegang tot de expositie in het museum.

Indien het weer te slecht is om uit te varen worden die vaartochten uitgesteld.

Aanmelden