De geschiedenis van Westland

De geschiedenis van Westland

Tussen de Noordzeekust en grote steden ingedrukt ligt ten westen van de Randstad de Glazen Stad, een tuinbouwstreek met een eigen geschiedenis. Het Westland bestaat aan het begin van de 21ste eeuw uit elf dorpskernen. In januari 2004 wordt het geografische Westland verdeeld in twee gemeenten, namelijk Westland en Midden-Delfland. Zij bestrijken nu samen een gebied dat van oudsher ligt tussen de steden Den Haag en Rotterdam en Hoek van Holland.

Voor de ontstaansgeschiedenis van het Westland moet men terug tot ver voor de Romeinse tijd. Het aanslibben van vloedkreken met zand en klei zorgde voor een gebied dat voor bewoning geschikt wordt. Al gauw blijkt de streek uitermate geschikt te zijn voor tuinbouw. Dat is een gevolg van de gunstige bodemstructuur en het zeeklimaat dat zorgt voor goede weersinvloeden en temperaturen.

Uit overlevering is bekend dat de kloosters en de kloostertuinen zoals in Monster een gunstige invloed zouden hebben op het ontstaan van de tuinbouw. Eveneens werd het effect van buitenplaatsen o.a. het lusthof van Frederik Hendrik in Honselersdijk genoemd. Volgens geschiedkundige verklaringen zou pastoor Franciscus Verburch in de 17e eeuw een stempel hebben gedrukt op het ontstaan van de druiventeelt. Al deze ontwikkelingen hebben zeker bijgedragen aan het ontstaan van het huidige Westland als tuinbouwstreek, maar zijn wel in meer of mindere mate overdreven. Het Westland, geklemd tussen de ‘grote steden’ is platteland; van oudsher een streek waar hard gewerkt wordt en ook een actieve geloofsbeleving heerst. Vanaf grote afstand zijn de diverse torenspitsen van legio kerken al te zien. Zoals de rooms katholieke Bartholomeuskerk in Poeldijk, welke werd gebouwd en ingewijd in 1926 en nog steeds fungeert als dekenale kerk voor het gehele Westland.

In iedere dorpskern in het Westland en Midden-Delfland zijn prachtige historische plekken te vinden. Gelukkig heeft men vaak het erfgoed van de voorvaderen weten te bewaren. En als de bebouwing verdwenen is getuigen straatnamen in de kernen nog wel van de tijden van weleer. Bovendien is in het Streekmuseum voor het Westland in Honselersdijk veel te zien dat herinnert aan deze vroegere tijden. In Naaldwijk snuift men historie op in het Heilige Geesthofje, gelegen direct achter de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein. Samen met het kapelletje, thans in gebruik als trouwzaal, vormen de kleine huisjes een pittoresk geheel. In de 15e eeuw werd het gesticht, als voorloper van de moderne zorgcentra, toen voor ouden van dagen, die uit ‘s Prinsen heerlijkheden’ een toelage ontvingen.

Vooral de historische druiventeelt, na de vijftiger jaren van de vorige eeuw praktisch verdwenen, levert nog mooie afbeeldingen op. De oude druivenserres maken echter plaats voor moderne kassen en slechts op enkele plekken lijkt de tijd stil te blijven staan, zoals te zien is in Kwintsheul bij kwekerij ‘Sonnenhoeck’.

De ligging aan zee zorgde met name in de kustplaatsen ’s-Gravenzande, Hoek van Holland en Ter Heijde voor toerisme. Maar heel vroeger was Ter Heijde aan Zee een echt vissersdorpje.

Bekend werd het vissersplaatsje door de fameuze zeeslag bij Ter Heijde waarbij Maarten Harpertsz Tromp in augustus 1653 om het leven kwam. De oude kanonnen op de dijk herinneren nog aan dergelijke historische zeeslagen.

Meer landinwaarts zijn het nu nog vooral de oude boerderijen, molens en waterwegen die herinneren aan vroegere tijden. Veel van deze plekken zullen in de toekomst verdwijnen maar vormen nu de geschiedenis van het Westland.

Door: Marjoke van Arnhem - Bureau Marjoke

Datum

dinsdag 16 augustus 2016

Redactie Westland

afbeelding van Redactie Westland

De redactie schrijft wekelijks nieuwe content om bezoekers te voorzien van informatie en de leukste tips in Westland!