Westland Cultuurweb

  • Westland

Westland Cultuurweb

Westland Cultuurweb weeft het web binnen cultureel Westland! Jaarlijks organiseert de organisatie culturele workshops, activiteiten en festivals in Westland.

Westland Cultuurweb

Doel van de activiteiten van Westland Cultuurweb is het versterken en ontwikkelen van aanbod van kunst en cultuur voor alle inwoners van de gemeente. Het is dé netwerkorganisatie voor kunst en cultuur in de regio. Ze brengt culturele partijen en kennis samen, inventariseert ideeën, wensen en kansen en zet nieuwe initiatieven in gang. Ze stimuleert, faciliteert en adviseert, met speciale aandacht voor cultuureducatie in het basisonderwijs, en in de vrije tijd voor kinderen en jongeren, ouderen en mensen met een beperking.

Activiteiten

Jaarlijks organiseert Westland Cultuurweb o.a. Podium Westland: het feestelijke festival waar heel cultureel Westland zich presenteert met optredens, concerten en workshops voor jong en oud. Andere zijn bijvoorbeeld de Jongeren Theaterdag en het Nieuwjaarsconcert Knallend Westland.

Ouderen in woonzorgcentra genieten dankzij het kunstparticipatieproject Kunstkracht 55+ van kunstlessen in verschillende disciplines. Voor Westlanders met een verstandelijke beperking is er PUUR! cultuur: lessen en workshops muziek, theater, dans en beeldende kunst.

In het primair onderwijs biedt Cultuurweb de doorlopende leerlijnen Kunstkracht 10 en het voorstellings-, concert- en museumprogramma Kunstpracht 9. Ook verzorgt Cultuurweb diverse trainingen voor cultuurcoördinatoren en leerkrachten in het primair onderwijs. Tijdens de jaarlijkse Kunst & School Conferentie voor het primair onderwijs en culturele aanbieders staan kennis delen, inspiratie opdoen en netwerken centraal.

Informatie

De culturele uitagenda en de cursusagenda zijn te vinden op de website www.westlandcultuurweb.nl