De Zeven Gaten

beeld: Marc de Munnik

De Zeven Gaten in de Lier is een natuurgebied van 6 hectare waar water en land elkaar afwisselen. Marc de Munnik maakte een drone video, tel jij zeven sloten?

De Zeven Gaten

De Zeven Gaten zijn 7 sloten met veel vogels, zoals kieviten, grutto’s kluten, tureluurs, smienten, krak-, kuif- en slobeenden. Het is een gebied waar vooral wandelaars en fietsers volop kunnen genieten, en er is een picknicktafel om even te rusten. De Zeven Gaten grenst aan Groeneveld, een fietspad en de Noord-Lierweg en vormt met de Wollebrand-boezem een soort oase tussen de kassen en de Veilingroute.

Bekijk hier de drone video van de Zeven Gaten in De Lier: