Geschiedenis van het Westland

foto: Historisch Archief Westland

Leer het Westland kennen aan de hand van de geschiedenis

Het Westland werd al bewoond vóór de Romeinse tijd. Dit wordt aangetoond door verschillende vondsten van scherven van aardewerk. Ook zijn er donkere lagen in de bodem gevonden die wijzen op het gebruik van meststoffen.

In de omgeving van Poeldijk, Naaldwijk en Honselersdijk zijn scherven gevonden uit de tijd van de Romeinen, wat wijst op bewoning in die tijd.

Ook na de Romeinen moet er bewoning in het Westland zijn geweest. Veel scherven uit de negende eeuw zijn gevonden in de streek. Deze zijn vooral gevonden in de omgeving van Naaldwijk, Maasland, Wateringen en Honselersdijk.

Regelmatig werd het Westland aan het begin van de jaartelling geteisterd door overstromingen, waardoor er vanaf de kust kreken ontstonden. Langzaam slibden deze dicht, waardoor er bewoning op mogelijk werd. Later vormden zich opnieuw kreken door overstromingen, waaronder de Gantel, die ten zuiden van Monster begint en langs Poeldijk en Wateringen stroomt. Door deze overstromingen werd er een kleidek afgezet van één tot anderhalve meter dik. Dit kleidek, waarop bewoning mogelijk was, bevond zich in de driehoek Monster-Delft-Maassluis. Buiten dit kleidek leefde men op terpjes. Op andere plaatsen beschermde men zich door middel van dijken tegen het water. Deze dijken dienden als verbindingswegen tussen andere nederzettingen en er werd op gewoond. Dorpen als Poeldijk, Honselersdijk, Wateringen en De Lier zijn op deze manier ontstaan.

Het ontginnen op grote schaal kon pas beginnen na de aanleg van de oude Maasdijk. Toen het Hoogheemraadschap Delfland in 1289 werd opgericht, lagen in de Westlandse streek al zware dijken.

Later werd ook de Gantel bedijkt, omdat deze nog altijd in verbinding stond met de zee. In de twaalfde eeuw was de bedijking rond ‘s-Gravenzande tot stand gebracht. De Nieuwlandse polder werd in 1421 bedijkt. De bedijking van de Oranjepolder volgde tijdens het bewind van stadhouder Frederik Hendrik in 1644 en de Buiten-Nieuwlandsepolder of Binnenpolder werd in 1777 bedijkt.

(bron: Wikipedia)

Beleef de geschiedenis van het Westland

Beleef de geschiedenis

Op meerdere plekken in het Westland kan je meer te weten komen over de rijke geschiedenis van het Westland. Wij vertellen je waar je terecht kunt.

Databank Erfgoed Westland

In de afgelopen jaren zijn er tienduizenden Westlandse beelden en documenten gedigitaliseerd en beschreven. Erfgoed Westland is een databank die voor iedereen toegankelijk is. In totaal gaat het om zo’n 300.000 bestanden, waaronder foto’s, ansichtkaarten, akten, boeken, kranten en objecten.

Read More

Monumenten in het Westland

Monumenten in het Westland

Monumenten geven je een blik in het verleden en vertellen je een verhaal uit vervlogen tijd. Ook het Westland is rijk aan gemeentelijke- en rijksmonumenten. Ontdek de verhalen achter de monumenten.

Ontdek de geschiedenis van de Westlandse druif

De Westlandse druiven zijn een bekend begrip in Westland. De druiventeelt kent een bijzondere geschiedenis die we je graag willen vertellen!

Read More