Kees Kornaat

foto:

Kees Kornaat is een groot vaarliefhebber en heeft zowat elke vaart en sloot in Westland en omstreken bevaren. Lees hier over zijn passie.

Over Kees

Mijn naam is Kees Kornaat samen met mijn vrouw Annie, ontmoet op het water, bevaren wij al ruim 60 jaar de vaarten en vlieten in het Midden- Delfland en later sinds wij in het Westland wonen, ook het Westland. Onze ouders waren al van het varen bezeten en ook wij hebben deze hobby voortgezet.

Wat maakt het varen in Westland zo interessant? Vele van de huidige vaarwegen waren historische open getijverbindingen met de Maasmond en open zee, de omringende landerijen liepen dus regelmatig onderwater. Omstreeks 1200/1250 werden deze getijverbindingen stapje voor stapje van dijkjes voorzien en de achterliggende landerijen ingepolderd en afgesloten van de open zee, zo ontstonden de zogenaamde Waterschappen met het doel om gezamenlijk de dijken te onderhouden en de ontstane polders droog te houden.

Toevoerwegen voor tuinders

De zo ontstane boezemwateren waren tot omstreeks 1950 / 1960 de belangrijkste toevoerwegen voor de tuinders in het Westland om hun producten van de tuinen naar de belangrijkste veilingen in het Westland te vervoeren. Nadat het wegvervoer omstreeks die tijd het transport van en naar de veilingen had overgenomen werd de rol van de waterwegen duidelijk minder belangrijk en werd er zelfs een aantal gedempt zoals o.a. in het centrum van ‘s-Gravenzande en Naaldwijk.

Gelukkig wordt nu de rol van het water voor de vaarrecreatie, het aantrekken van dagjesmensen en toerisme in Westland, steeds belangrijker in de alsmaar drukkere randstad en is er volop belangstelling om via het water het Westland weer te herontdekken. Er kunnen mooie dagtochten worden gemaakt over het totale vaarwegennet met een lengte van circa 70 km met kano’s, sloepen en lage motorboten.

Wat is er zo speciaal aan het varen in Westland?

  • Alle kernen zijn via het water bereikbaar.
  • Er is recent een compleet Vaarknooppuntennetwerk aangelegd al varend van knooppunt naar knooppunt een route kan worden samengesteld.
  • Afwisselend door dorpskernen gevaren kan worden, er zijn goede aanlegmogelijkheden waar kan worden afgemeerd en om gebruik te maken van de verschillende horecagelegenheden.
  • Centraal gelegen om zowel richting de kust, Monster, Schipluiden en Vlaardingen te varen naar de Foppenplas.
    Een mooie dagtocht is om richting Delft de Delftse Vliet, Trekvliet, Laakhaven te varen om vervolgens via de
  • Strijpwatering en Reijnerwatering weer op de Zweth in Westland uit te komen, een rondje Rijswijk dus.
  • Een van onze favorieten is vanuit De Lier richting Maasdijk te varen via de Poelwatering naar Monster, daar direct achter de duinen te lunchen om vervolgens via de Grote Gantel en Kwintsheul weer richting De Lier te varen.

Mocht je (nog) niet in het bezit zijn van een eigen boot, dan zijn er tal van mogelijkheden een kano of boot te huren om op deze wijze kennis te maken met het Westland vanaf het water.

In De Lier is een mooie jachthaven met faciliteiten om als passant te overnachten en vandaar uit het Westland te verkennen.

Stel je vraag