Spot deze 8 dieren langs de Westlandse kust

foto: Danny Taheij

Langs de Westlandse kust, in Nationaal Park Hollandse Duinen, worden het hele jaar door verschillende dieren in de duinen gespot. Lees in deze blogpost waar en wanneer je welke dieren tegen kunt komen!

Spot deze 8 dieren langs de Westlandse kust

Natuurfotograaf en kustliefhebber Danny Taheij neemt je aan de hand van zijn natuurfoto’s mee en laat je zien welke acht bijzondere dieren er langs de kust te ontdekken zijn. De duinen in het Westland liggen in een van de mooiste natuurgebieden van Nederland, namelijk Nationaal Park Hollandse Duinen. Een natuurgebied voor echte duin- en strandliefhebbers.

Het Westland kent negen kilometer strand, van Slag Vlugtenburg tot en met de Zandmotor. Het strand is weids en rustig en veel dieren vinden hier hun weg. Lees hieronder welke dieren jij tijdens de wandeling door de duinen kunt tegenkomen!

1. De Nederlandse landgeit

Deze Nederlandse landgeiten lopen vaak in een groep door de duinen. Ze begrazen de duinen om boomopslag en duindoorns in te dammen. Als ze daar niet begrazen, overgroeid het hele duin. Door de geiten kan het duin blijven stuiven en blijft het open voor meer biodiversiteit, waar de blauwe zeedistel en zeewolfsmelk kunnen groeien.

Waar? De meeste kans om deze geiten te zien heb je bij De Banken of Arendsduin.

2. Konijnen

Overal in de duinen zie je die leuke oortjes er bovenuit steken! Er zijn veel holen bij de Banken en de konijnen doen het goed hier. Tijdens de paartijd, tussen februari en september, kan een vrouwtje wel vier tot zes keer een nest jongen krijgen. Na 3 weken verlaten ze het hol om met mama naar voedsel te zoeken, zoals gras, bladeren en knoppen. Konijnen leven in grote groepen en zijn vooral in de schemering actief. Overdag blijven ze bij hun hol.

Waar? Voornamelijk bij De Banken.

3. Konikpaarden

Konikpaarden komen oorspronkelijk uit Polen. Ze hebben een muisgrijze of bruine kleur en een streep op de rug. De konikpaarden danken hun vreemdklinkende naam aan het Poolse woord ‘konik’, dat ‘paardje’ betekent.

Waar? Bij Dunea op Solleveld. Hier lopen ze voor de begrazing.

4. De Hermelijn

De Hermelijn behoort tot de familie der Marterachtigen, dit is de grootste groep landroofdieren van Nederland. De hermelijn lijkt erg op de wezel, maar is duidelijk groter. Hij heeft een lange zware behaarde staart met een zwarte pluimpunt. De rug is grijs- of beigebruin en de buik wit. Hij heeft een zomer- en een wintervacht. In de zomer is de vacht roodbruin, in de winter is het soms wit. Het staartpuntje blijft echter altijd zwart.

De hermelijn is zowel overdag als ’s nachts actief. Het is een fanatieke jager. De hermelijn is een carnivoor, die voornamelijk op kleine zoogdieren jaagt. Woelmuizen, ratten en konijnen vormen het hoofdvoedsel, maar er worden ook vogels en vogeleieren gegeten. Hermelijnen zijn regelmatig gewoon overdag te zien. Kenmerkend is de ‘sprongengalop’ waarin ze zich net als andere kleine marterachtigen voortbewegen en het tussendoor ‘kegelen’. De Hermelijn gebruikt uitwerpselen als markering en met name bij hun schuilplaats zijn soms grote hoeveelheden uitwerpselen bijeen te vinden.

Waar? Overal in de duinen.

5. Rugstreeppadden


De rugstreeppad is herkenbaar aan zijn gele rugstreep. Het is een middelgrote pad met een droge wrattige huid, geelgroene ogen met een horizontale pupil en goed zichtbare trommelvliezen.

Zoals de meeste amfibieën is ook de rugstreeppad een uitgesproken nachtbraker. Pas tijdens het invallen van de schemering komt hij tevoorschijn om op open plekken te gaan jagen. Rond half april trekt hij vanuit zijn overwinteringlocatie (soms wel een meter diep onder de grond) naar het voortplantingswater. Eenmaal in het water aangekomen laten de mannetjes, al zittende in het ondiepe water, hun luide roep weerklinken. Het ratelende geluid is tot op een kilometer afstand te horen en trekt soortgenoten uit de wijde omgeving aan.

Waar? Vooral bij ondiepe wateren, zoals bij De Banken.

6. De vos

Vulpus vulpus

De vos ben ik al regelmatig in het duingegied tegen gekomen. Laatst zat er een mij recht aan te kijken, vanuit het duin in de vroege ochtend, wat een mooie dieren! Vossen leven voornamelijk bovengronds en hebben een hol om de jongen te werpen en groot te brengen. Ze eten muizen, vogels en insecten. De vos is niet veel groter dan een flinke kat. Vossenkeutels zijn vaak 6-12 cm lang en liggen op een verhoogd plekje zoals bovenop een molshoop, graspol, kei of bij een paaltje.

Waar? De meeste kans om de vossen te zien heb je bij De Banken of Arendsduin.

7. Heremietkreeft

Heremietkreeften komen niet voor in de duinen, maar op het strand! Ze hebben een bloot achterlijf, alleen de voorkant heeft een pantser, ze gebruiken voor hun achterlijf lege slakkenhuizen om zich te beschermen. Heremietkreefteneitjes worden in het slakkenhuis van het vrouwtje meegedragen tot ze uitkomen. Haar achterpoten zien er uit als een soort waaiers. Hiermee wappert ze vers water naar haar kroost. De jonge heremietkreeftjes leven daarna een paar weken ‘los’ in het open water. Dan gaan ze op zoek naar een leeg huisje van een kleine slak. Na een aantal vervellingen verhuizen ze naar grotere schelpen.

Waar? Tussen de stenen bij de dammetjes en in poeltjes aan het strand.

8. Grijze zeehonden

Halichoerus grypus

De zeehond komt ook niet voor in de duinen, maar is wel gaaf om te spotten! Als je op het strand loopt, kun je de grijze zeehond tegenkomen. Vaak ligt hij op een zandbank of zwemt hij ertussen en kijkt hij je nieuwsgierig aan. Grijze zeehonden kunnen 2,5 meter lang worden en wel 350 kilo wegen. Ze eten per dag wel 5 kilo aan vis en kreeftachtigen. De vrouwtjes kunnen wel 40 jaar worden, waar de mannetjes maar 25 jaar oud worden.

Waar? In de zee! Voornamelijk bij de Zandmotor indien het rustig is.

Wandelen door het duingebied

De meeste dieren komen voor in duingebied De Banken, een uniek natuurgebied tussen Monster en Hoek van Holland. Wij nodigen je dan ook graag uit voor een mooie wandeling (15 km) door deze waterparel. De wandelroute vindt u op route.nl.

Het Nationaal Park in het Westland is via verschillende opgangen bereikbaar. Van noord naar zuid:
– Strandopgang Molenslag (Monster, opgang Zandmotor)
– Strandopgang Karel Doornmanweg (Ter Heide)
– Strandopgang Arendsduin (‘s-Gravenzande)
– Slag Beukel (Verlengde Strandweg ‘s-Gravenzande)
– Strandopgang Vlugtenburg (‘s-Gravenzande)

Grasmus Westland Vogels spotten kust duinen

10x bijzondere vogels die je langs de kust kunt spotten

De Westlandse kust is een uniek duingebied voor vogelliefhebbers. Bovendien is het een onbekend deel van het Nationaal Park Hollandse Duinen.

Read More